PITANJE?

Da li čovjek koji počini veliki širk može da ima opravdanje?

ODGOVOR:

Zavisno od stanja osobe i vrste velikog širka. U osnovi, kakva je praktična korist od toga? Onaj ko upadne u širk iz neznanja, podučit ćemo ga, pa ako i dalje nastavi, nema opravdanja.

———————

Odgovorio mr. hfz. Amir Smajić

Preuzeto sa njegovog zvaničnog Facebook profila
https://www.facebook.com/am.ibr.sm/posts/1053429118349736